ALUMNI YTR

Persatuan Alumni Yayasan Tun Razak Kuala Lumpur (AYTR) telah ditubuhkan pada 29 Jun 2001 oleh Yayasan Tun Razak di bawah Akta Pertubuhan 1966. Penubuhan AYTR adalah untuk meneruskan kecemerlangan dan menggilap bakat kepimpinan bekas-bekas peserta Program Kepimpinan Tun Razak sehingga berjaya.

Objektif Penubuhan

  • Mengumpulkan semula bekas-bekas peserta Program Kepimpinan Tun Razak di bawah satu organisasi.
  • Platform terbaik bagi ahli yang terdiri daripada bekas pelajar cemerlang sekolah-sekolah Malaysia untuk mengembangkan bakat kepimpinan mereka.
  • Melaksanakan program-program yang dapat membentuk kualiti kepimpinan.
  • Menyumbang khidmat bakti kepada masyarakat.

thumbfoto

 

 

kerawang